หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากั้ง (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมสัก (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมมด (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ้ำ (ประจำเดือน ธันวาคม 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2566 ]ซื้อชุดทดสอบสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2566 ]จ้างดำเนินการบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์ โตโยต้า ทะเบียน กต ๖๙๐๓ อุตรดิตถ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไผ่ ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผึ้ง ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ากั้ง ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมสัก ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมมด ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านงอมถ้ำ ไตรมาส 1 (งวดที่ 2เดือน พฤศจิกายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2566 ]ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลท่าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ต.ค. 2566 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (นายวีรวัฒน์ บุญจาสืบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผลิตและพิมพ์เอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สังกัดกองช่าง ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (ว่าที่ ร.ต.หญิง กฤตพร แปงสอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลืองานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ (นายวุฒิชัย บุญมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (นายอณุราม สีวิใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]จ้างเหมาผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ (นายวัลชัย พิมพ์แก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ต.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
บริการด้วยใจ ใส่ใจประชาชน
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-814-0781
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 093-580-6171
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม 398,650 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10