หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าแฝก
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในตำบล
ท่าแฝก
ศาสนสถานในตำบล
ท่าแฝก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
1
2
3
 
  กิจกรรม
  กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงาน
ได้จัดทำขึ้น
 
 
ร้องเรียนร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
 
นายรูม อินแจ้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
 
 
 
   
 
   
 
 
 
   
คู่มือประชาชน
   
   
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
   
กิจการสภา
 


-กิจการสภา- [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 76 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
รวบรวมข่าวสาร ประกาศ ประชาสัมพันธ์ หนังสือคำสั่ง ฯลฯ
ของ อบต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
ช่องทางการติดต่อ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก [ 31 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 67 
เว็บไซต์ อบต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 86 
No Gift Policy นโยบายไม่รับของขวัญ [ 6 ธ.ค. 2565 ]   อ่าน 297 
โครงการถังขยะเปียก และ ได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทว [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 163 
ประชาสัมพันธ์ อัตราภาษีป้าย [ 18 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 316 
โครงการถังขยะเปียก และ ได้มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมสำหรับการทว [ 17 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 288 
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ในระดับพื้นที่ในครัวเรือนตำบลท่าแฝก โดยดำเนินการเชิ [ 16 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 129 
📢แจ้งประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 14 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 127 
ประกาศ เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ [ 9 พ.ย. 2565 ]   อ่าน 130 
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การป [ 16 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 135 
แจ้งประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ [ 21 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 102 
   
   
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
-ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 84 
   
 
 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 14 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 95 
   
 
   
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศ e-GP ในเครือข่าย
 
  ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ขับเคลื่อนบริการแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ ปี 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (งวดที่1)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 เร่งรัดการส่งคืนเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
 โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
  เรื่อง การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ.2540  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ Digi Camp ค่ายเยาวชนไทยรู้เท่าทันสื่อ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การควบคุมดูแลการใช้โรงเรียน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
  การออกเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร หลักพื้นฐานของการผลิต และการควบคุมคุณภาพน้ำประปา รุ่นที่ 1 2566  [ 3 ก.พ. 2566 ]  
 การดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000วัน P lus สู่ 6,500วัน  [ 2 ก.พ. 2566 ]  
   
 
ทต.หัวดง วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น. นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำ [ 25 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าปลา [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.ผักขวง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขวง จัดประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ท่าปลา นักศึกษาลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในงานขันโตกบ้านท่าเรือ [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าปลา นายกลงสำรวจถนนชำรุดซอยบ้านผู้ใหญ่ตุ้ยหมู่ 5 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าปลา ติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างในการสัญจรถนนชอยไก่แก้วม.3บ้านน้ำคอม22/3/66 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าปลา นายกลงพื้นที่กอไผ่ขวางทางน้ำคลองสิงห์ม10-11 [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.นายาง [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยมุ่น โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด [ 24 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.หาดล้า กองช่างปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟถนนสาธารณะหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 วันที่ 23 มีนา [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.หาดล้า กองช่างปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมโคมไฟถนนสาธารณะหมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 วั [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.หาดล้า กองช่างปฎิบัติหน้าที่ซ่อมแซมท่อประปาหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 วันที่20 มีนาคม 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.ห้วยมุ่น ประกาศ เรื่องลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.สองคอน การออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ห้วยมุ่น งานพญาปาด เทศกาลหอม กระเทียมของดีอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิต์ ประจำปี 2566 [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.ท่าแฝก ประกาศ การรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่าปลา โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงจาก ยาเสพติดและโรคเอดส์ [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 12 
อบต.ท่าปลา ลงพื้นที่หมู่ 12 ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเพื่อใช้ประโยชน [ 23 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 10 
อบต.ท่าแฝก งานพญาปาด เทศกาลหอม-กระเทียม ของที่ดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2566 [ 16 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
อบต.คอรุม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโรงเผาขยะอบต.คอรุม ตำบลคอร [ 15 มี.ค. 2566 ]    อ่าน 5 
   
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP กระดานสนทนา
 
 


ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์แข่งขันและเสื้อนักกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบี [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 22 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์ก [ 22 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ (งานบริหารสาธารณสุข สำนักปลัด [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมและของดีตำบลท่าแฝก ตามโครงการเข้าร่วมการจ [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมรถเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ ตามโครงการเข้าร่วมการจัดงานพญาป [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับผู้ร่วมงาน ตามโครงการเข้าร่ว [ 9 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมยึดติดโครงเหล็ก ตามโครงการเข้าร่วมการจัดงานพญาปาดเทศกาลห [ 9 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (งบอุดหนุน) [ 2 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างดำเนินการบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส่วนกลาง (รถยนกู้ภัย อีซูซุ หมายเล [ 2 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับเตรียมการความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟ [ 2 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับเตรียมการความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุ [ 2 มี.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำหรับเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า [ 2 มี.ค. 2566 ]

 
 
เว็บไซต์ อบต.ท่าแฝก อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ม.ค. 2566)    อ่าน 49  ตอบ 0  
 
 
 
 
 
กล้วยฉาบหอมทอง
ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.ท่าแฝก พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
   
Link ที่น่าสนใจ  
   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-814-0781
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 093-580-6171
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม 107,802 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 
 
อบต.ท่าแฝก จ.อุตรดิตถ์
CLICK