หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
อำเภอน้ำปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
   
 
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thafak.go.th/orgch... หน้าหลัก/เกี่ยวกับ อบต./โครงสร้างองค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.thafak.go.th/staff... https://www.thafak.go.th/staff... https://www.thafak.go.th/staff... หน้าหลัก/บุคลากร/คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/เกี่ยวกับ อบต./อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก /แผน/แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thafak.go.th/conta... หน้าหลัก/เกี่ยวกับ อบต./ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก /ระเบียบ /ภายใน อบต./กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thafak.go.th/news_... หน้าหลัก/กิจกรรม/ข่าวสาร อบต./ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thafak.go.th/webbo... หน้าหลัก/บริการประชาชน/กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.thafak.go.th/home https://www.facebook.com/www.t... หน้าหลัก/ปรากฎบนลิงค์ ด้านขวามือบนของหน้าเวปไซด์/เพจ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/ระเบียบ/ภายใน อบต./ประกาศ/นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/แผน/แผนอื่นๆ/แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี/รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี/รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การปฏิบัติงาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก /ข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับ อบต./คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน/คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การให้บริการ
ข้อ URL คำอธิบาย
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/ข้อมูลหน่วยงาน/เกี่ยวกับ อบต./คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ/คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/สถิติ/ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานอื่น ๆ/รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
o18 E-Service https://docs.google.com/forms/... หน้าหลัก/E-Service/แบบคำร้องขอสนับสนุนกำลังพล อปพร./
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อ URL คำอธิบาย
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/แผน/แผนจัดหาพัสดุ/ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ปี 2566
o20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ https://www.thafak.go.th/news_... หน้าหลัก/กิจกรรม/ข่าวสาร อบต./ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหน้งสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือน ธันวาคม 2565)
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)/ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อ URL คำอธิบาย
o23 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/การบริหารบุคคล/นโยบายการบริหารงานบุคคล/นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/การบริหารบุคคล/รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/การบริหารบุคคล/หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี/รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อ URL คำอธิบาย
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก /บริการประชาชน /รับเรื่องราวร้องเรียน /ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน /คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thafak.go.th/conta... หน้าหลัก/บริการประชาชน/รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องเรียนทุจริต
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/สถิติ/ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อ URL คำอธิบาย
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม https://www.thafak.go.th/proje... หน้าหลัก/รายงาน/รายงานอื่นๆ/รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 084-814-0781
 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110
โทรศัพท์ : 093-580-6171
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก
จำนวนผู้เข้าชม 194,992 เริ่มนับ 13 ธ.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10